Toekenning Nationaal Keurmerk Letselschade

Per januari 2021 heeft De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) gelanceerd. Met de komst van dit keurmerk, is een benadeelde verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. Bij het NKL zijn alleen organisaties geregistreerd die bereid zijn de opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. 

De geregistreerde organisaties hebben allen een audittraject doorlopen en zich open gesteld voor verbeteringen. Een 3-jaars auditcyclus is ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit.

Wibbens Arbeidsdeskundig Advies heeft deelgenomen aan het audittraject. In de audit is onze deskundigheid, beleid, praktijk en communicatie onder de loep genomen. Zo werken wij uitsluitend met gecertificeerde arbeidsdeskundigen en bieden wij een complete dienstverlening door een multidisciplinaire aanpak. Wij zijn een aantoonbare onafhankelijke organisatie en houden het contact met betrokkenen graag informeel, waardoor snel schakelen en korte lijnen mogelijk zijn. Ook op alle andere gebieden voldoen wij aan de vastgestelde eisen.

Vanuit het onderzoek is dan ook vastgesteld dat Wibbens het gedachtegoed van het Reglement Herstelgerichte Dienstverleners heeft omarmd en voldoet aan alle gestelde normen en regels. Wij zijn trots dit keurmerk te mogen voeren!