Diensten

Het slachtoffer staat centraal. 

De herstelregisseur zal samen met het slachtoffer de belemmeringen binnen de verschillende levensdomeinen in kaart brengen. Daarna zullen middels een actieplan de noodzakelijke stappen worden ondernomen. Herstel naar een situatie die zo dicht mogelijk aansluit bij de wensen en behoeftes van het slachtoffer. De herstelregisseur zorgt voor afstemming en korte communicatielijnen.

Gezondheid – fysiek | mentaal

Een ongeval kan aanzienlijk letsel veroorzaken en iemands leven overhoop gooien. Waar er voorheen  nauwelijks zorgen bestonden over gezondheid, kan  iemand ineens door een ongeval in de ‘medische molen’ terechtkomen. Soms is het slachtoffer en/of zijn omgeving onzeker over de gevolgde medische route.  Of moet er nader onderzoek worden gedaan naar de omvang van zorgbehoefte. 

De herstelregisseur van Wibbens kan verschillende onderzoeken uitvoeren of initiëren: 

 • onderzoek medische behandelmogelijkheden;
 • second opinion (onderzoek, behandeling of revalidatie);
 • onderzoek en begeleiding met betrekking tot hulpmiddelen en voorzieningen;
 • onderzoek naar voorliggende voorzieningen (Wmo, Wlz, Zvw, Jeugdwet);
 • indicatiestelling door de verpleegkundig specialist.

De herstelregisseur zorgt voor afstemming en coördinatie  tussen de verschillende partijen.

Werk

Het gemiddelde werkzame leven is in Nederland 43 jaar. In het ergste geval kan iemand door een ongeval niet meer aan het werk of moet een ondernemer zijn bedrijf staken. In de meeste situaties is er sprake van tijdelijke en/of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De herstelregisseur van Wibbens verricht onderzoek en /of biedt ondersteuning:

 • begeleiding tijdens een loondienstverband (Wet verbetering poortwachter);
 • begeleiding tijdens een WIA-beoordeling; 
 • instellen van bezwaar/beroep tegen een UWV beslissing;
 • begeleiding naar werk vanuit een WIA-uitkering; 
 • loopbaanonderzoek en beroepen oriëntatie;
 • onderzoek naar ergonomische hulpmiddelen en voorzieningen;
 • onderzoek, begeleiding en coaching van een ondernemer (link naar bedrijfskundig advies);
 • would-be scenario (loondienst of zelfstandige).
Wonen

De gevolgen van een ongeval kunnen de situatie in en rondom het huis van een slachtoffer tijdelijk of definitief veranderen. De herstelregisseur kan onderzoek doen en/of begeleiding bieden om de woonsituatie van voor het ongeval zo goed mogelijk te herstellen. 

 • bouwkundig advies en begeleiding;
 • begeleiding van woningaankoop;
 • onderzoek naar hulpmiddelen en voorzieningen;
 • onderzoek huishoudelijke hulp;
 • onderzoek naar zelfwerkzaamheid (woning- en tuinonderhoud);
 • onderzoek naar financiering door voorliggende voorzieningen (Wmo, Wlz, Zvw).
Mobiliteit

Wij ervaren het als heel gewoon wanneer wij ons lopend, met de fiets, auto of met het openbaar vervoer van A naar B verplaatsen. Vanwege de beperkingen die het gevolg kunnen zijn van een ongeval, kan dat geheel anders worden. Een slachtoffer is ineens afhankelijk van derden en moeten er aanpassingen worden gedaan aan bestaande vervoersmiddelen. In bepaalde situaties moeten nieuwe vervoersmiddelen worden aangeschaft. 

De herstelregisseur van Wibbens verricht onderzoek en /of biedt ondersteuning:

 • onderzoek naar autoaanpassingen;
 • regelen van tijdelijk vervoer;
 • onderzoek en ondersteuning bij de aanschaf van een aangepaste auto of rolstoelbus. 
 • ondersteuning bij aanvraag van gehandicaptenparkeerkaart en parkeerplaats; 
 • onderzoek en aanschaf van een rolstoel;
 • onderzoek naar financiering door voorliggende voorzieningen (Wmo, Wlz, Zvw).
Sociaal

In sommige situaties kan, vanwege de ernst van een letsel, een slachtoffer niet meer zonder ondersteuning deelnemen aan sociale activiteiten of invulling geven aan vrijetijdsbesteding.

De herstelregisseur kan:

 • onderzoek en begeleiding van sociale activiteiten;
 • onderzoek en begeleiding van vrijetijdsbesteding;. 
 • onderzoek doen naar financiering door voorliggende voorzieningen (Wmo, Jeugdwet).
Financiën

Een slachtoffer kan soms zelf in de knel komen en zijn financiële situatie niet meer overzien. Soms onstaat er zelfs schuldenproblematiek. Bij de volgende vragen van financiële aard  kan de herstelregisseur ondersteuning bieden:

 

 • vaststellen van het verlies aan verdienvermogen (loondienst, zelfstandige);
 • overzicht van zorgkosten;
 • zorgschade berekenen;
 • schuldhulpverlening of budget coaching inschakelen om de situatie weer werkbaar en overzichtelijk te krijgen.

Vragen die u onze herstelregisseurs kunt stellen

Wibbens letselschadeherstel is onderdeel van Wibbens advies.
Kijk ook op wibbensarbeidskundigadvies.nl en wibbensbedrijfskundigadvies.nl

Wibbens - 2020

Deze website maakt gebruik van cookies om o.a. statistieken bij te houden. Bekijk je deze site dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.