Casuistiek

De herstelregisseurs van Wibbens komen meteen in actie nadat zij door de WA-verzekeraar of de belangenbehartiger van het slachtoffer daartoe zijn uitgenodigd. Ze stellen dan eerst een herstelonderzoek in en maken op grond daarvan een herstelplan. Zo’n herstelplan is gericht, in zoverre dat relevant is, op fysiek herstel, psychisch herstel en zorg voor financiën, mobiliteit, wonen, huishouden, werk en sociale omgeving. In de casuïstiek op deze website zijn de namen van personen vanzelfsprekend gefingeerd.
Een multidisciplinair traject? Ja, maar wel op tijd!

Slachtoffers met een whiplashtrauma zijn vaak nadrukkelijk op zoek naar herstel, zo is mijn ervaring. Een multidisciplinaire benadering, gericht op herstel, re-integratie en vooruitgang, kan dan goede resultaten hebben. Wel is het zaak er op tijd bij te zijn, zeker binnen een jaar na het ongeval. Dat geeft ons de mogelijkheid een revalidatietraject voor te…

Read More