Glazenwassersbedrijf kon een doorstart maken

Erwin, eigenaar van een glazenwassers- en reinigingsbedrijf, kon na een ernstig auto-ongeval zijn werk niet meer doen. Hij had grote problemen met lopen en staan en zijn pijnklachten putten hem uit. Hij had te weinig energie om iets te ondernemen. Daarom zag het ernaar uit dat hij zijn bedrijf moest beëindigen.

Wibbens werd gevraagd het herstel van Erwin te begeleiden.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Het bedrijf van Erwin bestond alleen nog op papier. De vaste klanten waren inmiddels naar een ander bedrijf gegaan. Hij was niet in staat de activiteiten weer op te pakken en had ook geen alternatief. Hierdoor kon hij zijn financiële verplichtingen niet nakomen, waaronder de alimentatie aan zijn ex-vrouw en hun dochter. De relatie met zijn ex-vrouw, die ook financiële problemen had, was moeilijk. De bevoorschotting door de aansprakelijke verzekeraar verliep moeizaam en Erwin was zeer ontevreden over de financiële hulp die hij ontving.

 

Door zijn financiële problemen had Erwin inmiddels ook een huurachterstand. De verhuurder van Erwins vrijstaande woning had al met huisuitzetting gedreigd. Erwin deed zelf het huishouden, maar had naar eigen zeggen hulp nodig. Vanwege zijn klachten kon hij moeilijk autorijden en fietsen, maar hij zag het openbaar vervoer niet als een alternatief.

Wibbens HerstelRegisseurs
Herstel onderzoek: domeinen eigenaar glazenwasser- en reinigingsbedrijf

Het herstelplan en het herstelwerk

De herstelregisseur van Wibbens ging eerst in gesprek met belanghebbende partijen over de noodzaak van financiële ondersteuning en met de belangrijkste schuldeisers, met name de verhuurder, over een schuldenregeling. Nadat financiële steun en schuldendrukverlichting was toegezegd, kon Erwin voor een belastbaarheidstraining bij DBC worden gemotiveerd. Daarnaast verkende de herstelregisseur samen met Erwin de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten in een of andere vorm voort te zetten. Erwins broer, ondernemer in dezelfde branche, toonde zich bereid hierover mee te denken. Uiteindelijk kwam er een plan op tafel om tot een compagnonschap te komen. Erwin zou daarbij vooral met bedrijfsvoering, contacten met opdrachtgevers en aansturing van personeel worden belast. Dit plan vormde de kern bij de regeling van de schade. De herstelcoach van Wibbens voerde nog verschillende gesprekken met Erwin en zijn broer over de bedrijfsvoering. Na ruim twee jaar kon de letselschadezaak  naar tevredenheid van alle partijen worden afgewikkeld.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail