Volledig arbeidsongeschikt als glaszetter maar toch nog aan het werk

Glaszetter Sietze in Friesland kreeg een raam op zijn hand en liep daarbij zenuwletsel op. Ernstig handletsel leidt in de regel tot volledige arbeidsongeschiktheid, maar dit wil nog niet zeggen dat iemand met de juiste motivatie helemaal geen werk meer kan verrichten. Dat is zelfs met behoud van uitkering nog mogelijk. Wibbens arbeidskundig advies regelde een en ander voor Sietze en diens werkgever.

 

Na het ongeval van Sietze terwijl hij aan het werk was, stelde Sietzes werkgever alles in het werk om hem op een goede manier te helpen en te laten re-integreren. Omdat hij daarbij wel wat hulp kon gebruiken, werd Wibbens arbeidskundig advies via de letselschaderegeling ingeschakeld.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

De herstelregisseur van Wibbens arbeidskundig advies onderzocht allereerst of er voor Sietze re-integratiemogelijkheden bij de eigen werkgever waren. Deze bleken mogelijk te zijn, in de functie als werkvoorbereider en calculator. Voor deze werkzaamheden had Sietze voldoende ervaring en kennis van de werkzaamheden. Voor onderzoek naar re-integratiemogelijkheden elders werd, conform de voorschriften in de Wet verbetering poortwachter, een re-integratiebedrijf ingeschakeld. Uiteindelijk kreeg Sietze een WIA-beoordeling. In eerste instantie werd hij voor 35-80 procent afgekeurd, maar daartegen werd door Wibbens arbeidskundig advies bezwaar aangetekend. Dit bezwaar werd gegrond verklaard, waarna Sietze voor 100 procent werd afgekeurd.

Herstel onderzoek: domeinen glaszetter
Herstel onderzoek: domeinen glaszetter

Het herstelplan en het herstelwerk

In gesprek met Sietze en zijn werkgever werden wezenlijke stappen binnen het re-integratietraject afgesproken. Een loonsanctie en daardoor een vertraging van de WIA-beoordeling werden voorkomen. Omdat Sietze na een bezwaarprocedure duurzaam volledig arbeidsongeschikt werd verklaard, werd hem een IVA-uitkering toegekend. Desondanks toonde Sietze zich gemotiveerd om met wat aanpassingen bij zijn oude werkgever voor zes uur als werkvoorbereider en calculator te functioneren. Zijn IVA-uitkering kwam daardoor niet in gevaar.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail