Bakkersmedewerker met ernstig letsel kreeg structureel hulp

Bakkersmedewerker Gerard overkwam een verkeersongeval met ernstig letsel als gevolg daarvan. Hersenletsel, ernstig hoofdletsel en zesentwintig botbreuken eisten een langdurige revalidatie.

De belangenbehartiger en de WA-verzekeraar verzochten Wibbens het herstel te begeleiden.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Gerard had veel lichamelijke problemen aan het ongeval overgehouden. Hij had pijnklachten, aangezichtsklachten, been- en armklachten, gebitsproblemen, gehoorproblemen en geen smaak en geur meer. Ook ondervond hij veel psychische problemen. Hij piekerde regelmatig en was depressief. De beperkingen waren van dien aard dat Gerard niet weer in de bakkerij aan de slag kon. Veel beroepsalternatieven waren er niet, want hij had een laag opleidingsniveau.

 

Al voor het ongeval waren er financiële problemen, doordat vooral de echtgenote van Gerard op te grote voet leefde. Na het ongeval hield het huwelijk geen stand. De echtgenote emigreerde met een nieuwe vriend en de kinderen naar Australië. Gerard kwam daardoor alleen te wonen, in een eenvoudige, sterk verouderde woning, maar had geen financiële ruimte om iets anders te zoeken. Voor het huishouden kreeg hij af en toe hulp van een familielid. Zijn mobiliteit was lange tijd minimaal, maar hij was inmiddels weer in staat in een aangepaste auto te rijden.

 

Omdat Wibbens erg laat was ingeschakeld, was een aantal onomkeerbare problemen ontstaan. Gerard had de beroepstermijn van het UWV laten verlopen, had geen uitkering en leefde van de letselschadevoorschotten. Zijn vertrouwen in de toekomst was ernstig geschaad. Hij had slechte ervaringen met de hulpverlening en wilde graag met Wibbens over zijn leven en de zin daarvan praten. Het was duidelijk dat Gerard structuur nodig had om zijn leven weer enigszins op orde te krijgen.

Wibbens HerstelRegisseurs Herstel onderzoek Letselschade
Herstel onderzoek: domeinen Bakkersmedewerker

Het herstelplan en het herstelwerk

Wibbens zocht contact met diverse instanties om Gerards leven weer structuur te geven, waaronder de huisarts, de belangenbehartiger, de bank, de WA-verzekeraar en het UWV. Ondertussen leidden de gesprekken met Gerard tot een studie- en beroepsoriëntatie. Uiteindelijk volgde hij de opleiding tot activiteitenbegeleider, waarna hij in verschillende instellingen werkervaring mocht opdoen. Gerard kon daarna parttime in een plaatselijk bejaardentehuis aan de slag. Omdat de activiteitenbegeleiding met zorgtaken werd gecombineerd, zat een uitbreiding van uren er niet in. Gerard volgde daarnaast een aantal cursussen en wandelde en fietste regelmatig. De noodzakelijke hulpverlening werd structureel via een plaatselijke organisatie geregeld. De letselschadezaak kon na acht jaar worden afgerond.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail