Chauffeur werd tot sociaaljuridisch medewerker omgeschoold

Vrachtwagenchauffeur Lex vervoerde matrassen en gebruikte een spin om deze vast te zetten. De spin schoot los en kwam in zijn oog terecht. Het oog ging daardoor verloren. Het ongeluk maakte het Lex onmogelijk nog langer als vrachtwagenchauffeur te werken.

 

Lex was ten tijde van het ongeluk 43 jaar. Door allerlei omstandigheden had hij een turbulent arbeidsverleden achter de rug. Tijdens een eerste gesprek met hem, op verzoek van de AVB-verzekeraar en de belangenbehartiger, gaf Lex te kennen behoorlijk intelligent te zijn. Het herstelonderzoek en het herstelplan werden daarom op mogelijkheden van omscholing gericht. Gezien de leeftijd van Lex vond de verzekeraar het waard behoorlijk in hem te investeren.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Het was duidelijk dat het letsel van Lex niet was te herstellen. Een herstelplan in die richting had daarom geen zin. Wat zijn cognitieve vaardigheden betreft, was Lex al door een extern instituut getest voordat Wibbens werd ingeschakeld. Het resultaat hiervan werd samengevoegd met een toets van zijn al eerder behaalde diploma’s. Hieruit bleek dat Lex op niveau 4 van het mbo kon presteren.

Herstel onderzoek: domeinen omgeschoolde chauffeur
Herstel onderzoek: domeinen omgeschoolde chauffeur

Het herstelplan en het herstelwerk

Op grond van het herstelonderzoek werd besloten Lex voor een hbo-opleiding aan te melden. Zo’n opleiding zou hem immers de meeste perspectieven en kansen geven. Omdat Lex zelf nogal onzeker was of hij dit niveau zou aankunnen, werd hij meteen ook bij een instituut voor bijles aangemeld. Mocht na één jaar blijken dat het hbo-niveau toch te hoog gegrepen was, dan kon altijd nog de overstap naar een mbo worden gemaakt. Gekozen werd voor de opleiding sociaaljuridische dienstverlening, gelet op de mogelijkheden om na deze opleiding aan de slag te kunnen, bijvoorbeeld als schuldhulpverlener in dienst van een gemeentelijke instantie of een vakbond. Bepaald werd dat de herstelregisseur van Wibbens in overleg met de school zou gaan mocht Lex tijdens zijn studie moeilijkheden door zijn oogletsel ondervinden.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail