Cogmed-training gaf chauffeur nieuwe mogelijkheden

Peter, 54 jaar, was internationaal vrachtwagenchauffeur totdat hij tijdens zijn werk een ongeluk kreeg. Hij hield er een pijnlijk been aan over, waardoor hij geen lange ritten meer kon maken. Zijn werkgever bedacht vervangend werk voor hem als planner. Doorgaans kan een planner wel als chauffeur worden ingezet, maar geldt dit ook andersom?

 

Na zijn ongeval moest Peter gedurende enkele maanden thuis revalideren. In het gezin bracht dat spanningen met zich mee. Als chauffeur was Peter vaak lang van huis, soms wel wekenlang, en daar was het gezin aan gewend geraakt. Ook Peter zelf had het er moeilijk mee. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het gezinsinkomen en vond dat hij nu tekortschoot. Hij raakte er diep van in de put. Zo werd het gezinsleven volledig gedomineerd door de nasleep van het ongeval.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Het letsel van Peter had een behoorlijke pijn in zijn been tot gevolg wanneer hij langere tijd moest zitten. De pijn ging alleen weg als hij zijn been omhoog kon leggen. Het bleek onmogelijk een vrachtwagen zo aan te passen, dat Peter met deze handicap zijn werk kon blijven doen. Zijn werkgever wilde hem daarom elders in het bedrijf een functie geven. Het leek erop dat Peter goed met een computer overweg kon. Daarom werd besloten Peter als planner in te zetten. Hij zou daarbij begeleiding krijgen en het aantal werkuren geleidelijk aan kunnen opbouwen. Dit bleek echter geen goede aanpak. Het werk als planner bleek voor Peter te moeilijk. Bovendien moet een planner altijd aanwezig zijn om goed overzicht te kunnen houden. De nieuwe situatie was voor Peter eerder belastend dan perspectiefrijk.

Herstel onderzoek: domeinen chauffeur Cogmed training
Herstel onderzoek: domeinen chauffeur Cogmed training

Het herstelplan en het herstelwerk

De herstelregisseur van Wibbens besloot allereerst de cognitieve problemen van Peter aan te pakken. Een van de cogmed-trainers van Wibbens gaf hem een training van een aantal dagen, met name gericht op een versterking van zijn werkgeheugen. Deze aanpak leidde tot een aanzienlijke verbetering, die ertoe leidde dat Peter in ieder geval als waarnemend planner kon worden ingezet. Deze taak werd vervolgens gecombineerd met aangepast werk als chauffeur. Peter werd een aantal keren per week op korte trajecten ingezet, vooral om trailers voor verder transport naar bepaalde locaties te rijden. Peter ging zich door deze aanpak duidelijk beter voelen en in het verlengde daarvan bloeide ook zijn gezin weer op. Kort hierna kon de zaak definitief worden geregeld.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail