Jonge vader kreeg hulp thuis en op het werk

Arnoud was 25 jaar, net getrouwd, toen hij met het oog op de komst van zijn eerste kind zijn huis ging verbouwen. Hij gebruikte daar een shovel bij. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden raakte hij onder die shovel, met ernstig letsel aan zijn voet als gevolg daarvan. Zijn voet moest zelfs worden geamputeerd. Na een aantal ingrepen in het ziekenhuis en revalidatie met behulp van een kunstvoet voelde Arnoud zich voldoende goed om weer aan het werk te gaan.

De verzekeraar van de shovel, die na enige discussie aansprakelijkheid had erkend, en de belangenbehartiger van Arnoud wilden Wibbens de re-integratie van Arnoud laten begeleiden. De werkgever vond dat echter niet nodig en achtte het zijn taak om daar zelf voor te zorgen. Toch kreeg een herstelregisseur van Wibbens het verzoek om in ieder geval een oogje in het zeil te houden. Bovendien werd de herstelregisseur gevraagd de gezinssituatie te monitoren. De partner van Arnoud vond het immers emotioneel moeilijk te verwerken dat Arnoud een andere vader zou worden, en met zijn kind minder actief zou kunnen zijn, dan voor zijn ongeluk de verwachting was geweest.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Het herstel van Arnoud ging na verloop van tijd minder goed dan gewenst was. In het been waarvan de voet was afgezet, ontstonden ontstekingen. Uiteindelijk moest worden besloten ook een deel van het onderbeen te amputeren. Daarnaast ging het op het werk niet goed met Arnoud. Omdat hij veel staande moest werken om bepaalde machines te bedienen, ging het hem steeds minder goed af om dat een hele werkdag vol te houden. In het gezin was het geluk ver te zoeken. Weliswaar raakte Arnouds partner zwanger van hun tweede kind, maar onzekerheid over de gezondheid van Arnoud en ontevredenheid over de situatie als geheel overheersten de gevoelens van beiden.

Herstel onderzoek: domeinen jonge vader
Herstel onderzoek: domeinen jonge vader

Het herstelplan en het herstelwerk

De werkgever van Arnoud zag in dat voor het welslagen van Arnouds re-integratie professionele hulp welkom was. Samen met een arbeidsdeskundige van Wibbens werd voor Arnoud in goed overleg een nieuwe job als werkvoorbereider gecreëerd. Dit werk kon hij grotendeels zittend achter de computer doen. Voor de begeleiding van het gezin werd de systeemcoach van Wibbens ingezet. Deze had een serie gesprekken met Arnoud en zijn partner om gevoelens van onvrede en teleurstelling in goede banen te leiden. Voor beiden was het van belang de situatie zoals die zich voordeed, te accepteren. Omdat het medisch herstel nog niet was afgerond, kon de zaak nog niet worden afgewikkeld.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail