Geblesseerde vrachtwagenchauffeur is nu gelukkig als mobiele torenkraanmachinist

Johan (24) had de baan van zijn dromen: vrachtwagenchauffeur. Bovendien vervoerde hij betonijzerproducten, die vooral naar bouwplaatsen moesten worden gebracht. Ook dat paste in zijn straatje, want met de bouwsector had hij eveneens een grote affiniteit. Aan dit geluk kwam in november 2016 een plotseling einde toen Johan uit zijn vrachtwagen stapte en een bijzonder ongelukkige beweging met zijn knie maakte.

 

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Johan zijn meniscus, kruisbanden en binnenste knieband had beschadigd. Na enkele weken revalideren, kon hij zijn knie weer enigszins belasten, maar in zijn oude werk bleef hij veel pijn houden. Uiteindelijk was het voor hem ondoenlijk om volledig te re-integreren. In juni 2017 viel hij helemaal uit en moest er een oplossing worden gevonden. De bedrijfsongevallenverzekeraar van Johans werkgever besloot daarom Wibbens arbeidskundig advies in te schakelen.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Uit het herstelonderzoek bleek dat het letsel van Johan voor een deel niet zou kunnen herstellen. Daardoor zou niet zozeer het werk in de vrachtwagen, maar juist daarbuiten voor hem te belastend blijven. De beperking van Johan zat hem immers in bewegingen als duwen, trekken, tillen, dragen, klimmen, knielen en hurken. In zijn oude werk – niet alleen het vervoeren van betonijzerproducten, maar ook het in- en uitladen en het wegzetten daarvan – waren dit veelvoorkomende bewegingen. Johan gaf daarnaast aan, dat hij zich niet op zijn plaats zou voelen als chauffeur in andere sectoren dan de bouw. Hij wilde op de een of andere manier met die bouwsector verbonden blijven. Ook gaf Johan aan dat hij het werk als mobiele torenkraanmachinist wel zag zitten. Dit werk zou hem de zelfstandigheid en vrijheid van het verblijf in een cabine bieden, evenals de verbondenheid met de bouw, terwijl hij geen belastende bewegingen met zijn knie hoefde te maken. De bouwmaterialen die hij met de kraan zou moeten verplaatsen, zouden immers door anderen worden klaargezet en aangehaakt. Uit overleg met de bedrijfsarts en een arbeidsdeskundig onderzoek bleek, dat dit werk voor Johan geen belemmeringen zou inhouden.

Herstel onderzoek: domeinen vrachtwagenchauffeur
Herstel onderzoek: domeinen vrachtwagenchauffeur

Het herstelplan en het herstelwerk

Allereerst werd met de betrokken bedrijfsongevallenverzekeraar overeengekomen dat deze de omscholing van Johan voor zijn rekening zou nemen. Dit opleidingstraject werd in oktober 2018 met succes voltooid. Toen ook werd zijn dienstverband bij zijn oude werkgever beëindigd, omdat die Johan geen werk op een mobiele torenkraan kon bieden. Vrijwel meteen daarna werd Johan bij een kraanverhuurbedrijf in dienst genomen, in dezelfde plaats als waar zijn oude werkgever was gevestigd. Op deze wijze wist Wibbens arbeidskundig advies te voorkomen dat Johan voor langere tijd vanwege arbeidsongeschiktheid geen werk had. Zowel Johan als zijn nieuwe werkgever is heel tevreden met de nieuwe situatie. Johan heeft nog wel enige last van zijn knie, maar die belemmert hem niet in zijn nieuwe werk als mobiele torenkraanmachinist.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail