Hovenier kon stap voor stap zijn eigen zaak weer opbouwen

Maarten (42) en zijn compagnon hadden een goedlopend hoveniersbedrijf in de Flevopolder. In het bedrijf nam Maarten vooral de aanleg en het onderhoud van de exclusievere tuinen voor zijn rekening. Op een dag werd hij van achteren aangereden. Als gevolg daarvan kreeg hij last van forse fysieke en cognitieve klachten. Maarten kon nauwelijks nog werken, maar had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.

 

Maarten volgde verschillende therapieën, maar de resultaten daarvan lieten op zich wachten. Ondertussen voorzag de aansprakelijke verzekeraar wel in een inkomen, maar deze had al aangegeven daar niet voor lange tijd mee door te gaan. Voor de kostwinner van een gezin met jonge kinderen was het een penibele situatie, vol spanningen, die alleen maar toenamen toen Maartens compagnon aangaf met het bedrijf te willen stoppen. Hij wilde alleen verdergaan. Op dat punt gekomen, besloten partijen Wibbens arbeidskundig advies in te schakelen.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

De noodzaak om een uitgebreid multidisciplinair onderzoek op te starten, was evident. Herstel moest op gang worden gebracht. De herstelregisseur van Wibbens arbeidskundig advies onderzocht allereerst de re-integratiemogelijkheid voor Maarten in het hoveniersbedrijf van hem en zijn compagnon, maar deze was vastbesloten. In de twee jaar dat Maarten afwezig was, had de compagnon een eigen klantenkring opgebouwd en die wilde daarmee zelfstandig verder. Overeengekomen werd dat Maarten een som geld meekreeg, evenals een aantal klanten bij wie hij licht tuinonderhoud zou kunnen doen. Een tweede mogelijkheid was de re-integratie van Maarten in het bedrijf van zijn broer. Deze had een wat groter hoveniersbedrijf, waarvoor Maarten ook werkzaamheden zou kunnen uitvoeren.

Herstel onderzoek: domeinen hovenier
Herstel onderzoek: domeinen hovenier

Het herstelplan en het herstelwerk

De herstelregisseur en arbeidsdeskundige van Wibbens besloot de revalidatie en re-integratie van Maarten zorgvuldig op te pakken, stap voor stap, volgens een gericht werkhervattingsschema. Dankzij een multidisciplinair revalidatietraject door een ergotherapeut, fysiotherapeut en psycholoog lukte het Maarten enige uren te gaan werken, waarbij wel rekening moest worden gehouden met het risico dat hij overprikkeld en oververmoeidheid kon raken. Steeds moesten zijn taken in overeenstemming met zijn belastbaarheidsmogelijkheden worden gebracht. De breuk met zijn compagnon gaf hem uiteindelijk de rust om zelf ook zelfstandig door te gaan, waar mogelijk gesteund door zijn broer, die licht tuinonderhoud aan hem wilde uitbesteden. Door zeer zorgvuldig te werk te gaan, wist Wibbens arbeidskundig advies een situatie te bereiken waarin de zaak naar tevredenheid kon worden afgewikkeld.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail