Na een ongeval een beter perspectief

Meryem (21) in Tilburg volgde een BBL-opleiding op het gebied van retail en management toen ze een auto-ongeluk kreeg. Ze moest uitwijken voor een auto die haar geen voorrang gaf en belandde in een greppel. Meryem hield daar whiplashachtige klachten aan over. Haar studie dreigde te stagneren, maar Wibbens arbeidskundig advies bood haar een veel beter perspectief dan zij ooit voor mogelijk had gehouden.

 

Meryem werkte naast haar opleiding bij een landelijke textielsupermarkt, waar zij in het kader van haar opleiding ook locatiemanagementtaken had. Het werk in deze branche is fysiek behoorlijk zwaar. Werknemers moeten in hun taakuitvoering allerlei bewegingen maken en na haar ongeval kon Meryem dit werk niet meer aan. Toen haar contract was verlopen, werd haar aanstelling daarom niet verlengd. Deze gang van zaken frustreerde Meryem enorm. Ze lag op koers met haar opleiding, had leuk werk en dat dreigde nu allemaal spaak te lopen. Ze had immers nog een schooljaar te gaan, maar zonder werkplek kon ze haar studie niet afronden. De aansprakelijke verzekeraar besloot daarom Wibbens arbeidskundig advies in te schakelen.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Wibbens arbeidskundig advies kreeg de opdracht de opleiding van Meryem zo snel mogelijk weer vlot te trekken. Tijdens het intakegesprek met haar bleek dat Meryem voldoende voorkomend was voor een leertraject in de retail, bijvoorbeeld in een parfumerie of een drogisterij. Wel zouden alleen winkels in aanmerking komen die bij ECABO waren aangesloten, de organisatie voor de erkenning van stageplaatsen. Dit zou wellicht niet eenvoudig zijn, daar Meryem uitsluitend ervaring in een textielsupermarkt had. Ook moest het om een betaalde werkplek van minimaal twintig uur per week gaan. Het herstelonderzoek bracht daarnaast aan het licht dat het herstel van Meryem stagneerde. De fysiotherapie en massages die zij tot dan had gekregen, brachten haar geen duurzaam herstel.

Herstel onderzoek: domeinen studente met bijbaan
Herstel onderzoek: domeinen studente met bijbaan

Het herstelplan en het herstelwerk

De herstelregisseur van Wibbens arbeidskundig advies nam contact op met de opleidingscoördinator van Meryems mbo-instituut. Het resultaat was dat voldoende goodwill werd bewerkstelligd om Meryem enige vertraging in haar opleiding toe te staan. De volgende stap was het in kaart brengen van mogelijke functies binnen de detailhandel die voor Meryem passend waren, gelet op haar medische beperkingen. Tegelijkertijd moedigde de herstelregisseur Meryem aan een nieuw revalidatietraject in te gaan. Via haar huisarts en medisch begeleider meldde zij zich bij een instelling die specifiek in rugproblemen is gespecialiseerd. Intussen werd Meryems CV aangepast, waarna naar een nieuwe werkplek kon worden gezocht. Dit gebeurde in samenwerking met een gespecialiseerde jobhunter, geselecteerd door de herstelregisseur en gefaciliteerd door de aansprakelijke verzekeraar. Samen met deze jobhunter vond Meryem een vacature bij een verkooppunt van Apple-producten. Zij werd voor een gesprek uitgenodigd, door de jobhunter op dat gesprek voorbereid en ze werd aangenomen. Inmiddels is Meryem hier met veel plezier aan het werk. Er wordt al over een traineeship gesproken, waarbij zij een hbo-opleiding mag volgen, gericht op een mogelijke managementfunctie in de toekomst. Aldus kreeg Meryem een beter vooruitzicht dan zij zelf ooit voor mogelijk had gehouden.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail