Scholier met letsel kreeg weer richting in haar leven

Cynthia van 15 jaar, scholier aan het vmbo, liep bij een fietsongeval enkelletsel op. Zij kon niet meer lang staan en lopen en een deel van haar klachten was waarschijnlijk blijvend. Ook haar moeder had veel zorgen om haar dochter. Cynthia en haar moeder kregen al ondersteuning via de reguliere zorg, maar omdat deze nog weinig toegevoegde waarde had, werd die afgebouwd.

De belangenbehartiger en de WA-verzekeraar verzochten Wibbens het herstel te begeleiden.

 

Uitkomsten van het herstelonderzoek

Uit het herstelonderzoek bleek dat Cynthia elke dag pijn had en erg vermoeid was. Bovendien maakte zij zich zorgen over haar toekomst. Ze wilde altijd verpleegkundige worden, maar met deze klachten zou dat niet kunnen. Ze had daarom geen idee welke vervolgopleiding zij na het vmbo zou kiezen. Ze piekerde, was meer teruggetrokken en het leren ging haar moeilijk af.

 

Op het vmbo had Cynthia weliswaar een achterstand opgelopen, maar de school had haar toch laten overgaan naar de eindexamenklas. Doordat ze in het jaar van het ongeval veel stof had gemist, vielen de eindexamentoetsen haar erg tegen. Ze ging daarom naar een huiswerkinstituut.

 

Het werd duidelijk dat Cynthia structuur en overzicht miste. Ze had haar leven aan haar klachten aangepast en het lukte haar niet deze cirkel te doorbreken. Fysiek kon ze niet lang staan of lopen, maar ze durfde na een EMDR-therapie, gericht op traumaverwerking, wel weer te fietsen. Het bleek niet nodig in huis aanpassingen te doen, want ze kon zich goed redden, ook wat het trappenlopen betreft. Wel had ze, door de pijn en de moeite die het haar kostte om op school mee te komen, nauwelijks nog energie om aan sociale activiteiten deel te nemen.

Wibbens HerstelRegisseurs Herstel onderzoek Letselschade
Herstel onderzoek: Domeinen VMBO scholiere

Het herstelplan en het herstelwerk

Het herstelplan was erop gericht Cynthia haar diploma te laten halen en een passende vervolgstudie te laten vinden. Wibbens regelde daartoe een intensieve individuele huiswerkbegeleiding en vroeg de school een specifiek lesprogramma voor haar te maken. Hierdoor werd haar kennis opgefrist, kreeg zij een kans op een succeservaring en nam haar zelfvertrouwen weer toe. Daarnaast werd een loopbaanonderzoek uitgevoerd, met behulp van een aantal testen, en bezocht Cynthia actief voorlichtingsavonden over vervolgopleidingen. Toen zij eenmaal een vervolgstudie voor ogen had, ging de herstelregisseur van Wibbens met haar mee voor het intakegesprek. Zo konden afspraken worden gemaakt in verband met haar fysieke beperkingen.

 

Cynthia’s enkel bleef pijnlijk. Ze onderging nog een behandeling bij een orthopeed en moest mogelijk nog een operatie ondergaan. Wel had Cynthia het gevoel meer grip op haar situatie te hebben. Ze had nu een doel om naartoe te werken en had daardoor minder zorgen over haar toekomst. Ook haar moeder zag dat het beter met Cynthia ging. De herstelregisseur voerde tot slot nog een aantal gesprekken met Cynthia en haar moeder, om de voortgang te bespreken en hen waar nodig te coachen.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail