Van complex verzuim tot werkhervatting

Stefan werkt vanuit een Wajongstatus bij een boomkwekerij in de buurt. Met een lichte verstandelijke beperking is Stefan vanuit de praktijkopleiding al vier jaar in dienst wanneer hij tijdens een bedrijfsongeval zijn vinger ernstig verwond. Later zal blijken dat de vinger geamputeerd moet worden.

Herstel

Op het moment dat arbeidsdeskundige Anoek in contact komt met Stefan, is Stefan al ruim 10 maanden niet meer aan het werk. Het losschieten van een betonplaat is de oorzaak geweest van een ongeval waarbij Stefan zijn vinger ernstig verwondt. Zijn werkgever, waar Stefan voor het ongeluk een hele goede band mee heeft opgebouwd, biedt direct verontschuldigingen aan na het ongeluk. Maar Stefan en vooral zijn ouders zijn erg teleurgesteld.

Conflict

De werkgever biedt in de weken na het ongeluk mogelijkheden om de werkzaamheden deels weer op te starten. Maar bij Stefan en zijn ouders overheerst boosheid. In een vrij vroeg stadium wordt hierop een advocaat ingeschakeld door hen. Dit tot grote teleurstelling van de boomkwekerij. Beide partijen zijn daarnaast niet goed op de hoogte van welke rechten en plichten zij tot elkaar hebben. Anoek voert met beide partijen afzonderlijk een gesprek om hier duidelijkheid in te brengen en de mogelijkheden te bespreken.

Re-integratie

Stefan brengt zijn dagen vooral door met gamen en daarnaast met de zorg voor zijn broertjes en zusjes. Belasting van zijn vinger probeert hij zoveel mogelijk te vermijden. De ouders van Stefan blijken een belangrijke rol te spelen in de houding ten opzichte van de werkgever. Ook zij worden door Anoek bij de gesprekken betrokken. Ze wijst hen en Stefan op de rol die hij heeft als werknemer. Stefan en Anoek bekijken de mogelijkheden om te komen tot een uiteindelijke terugkeer. Met enige tegenzin komt hij een uur weer rondlopen op de plek waar hij voorheen met veel plezier werkte. Langzaamaan begint hij weer mogelijkheden te zien en vind er opbouw plaats in het aantal uren en werkzaamheden.

Begeleiding

Na het ontzien van zijn hand, was zijn spierkracht volledig verdwenen. Met hulp van een handtherapeut traint hij zijn spieren. Daarnaast kijken Anoek en Stefan naar het dagritme van Stefan. Tot in de vroege uren gamen en een reguliere werkweek blijken niet samen te gaan. Samen kwamen ze tot een compromis om dit beter te combineren.

De werkgever toont begrip voor het feit dat de werkzaamheden op een langzamer tempo plaatsvinden. Hij blijkt in de gesprekken niet goed op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving rondom verzuim. Anoek biedt de werkgever op dat vlak een helpende hand. Ze vormt de spil tussen Stefan, zijn werkgever, de Arboarts en het UWV.

Andere boomkwekerij

En hoewel de gevoelens vanuit beide kanten negatief waren ten opzichte van werkhervatting, wordt er langzaamaan vertrouwen gewonnen. Omdat werken met een reguliere werkhandschoen voor Stefan niet prettig werkt, vanwege de ontbrekende vinger, gaat Anoek op onderzoek uit om een aangepaste werkhandschoen te regelen. Die missie slaagt na enig zoekwerk.

Uiteindelijk verkocht de werkgever de boomkwekerij, in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Wel zorgde hij dat Stefan een nieuwe baan vond bij een andere boomkwekerij waar Stefan inmiddels met plezier werkt.

Zo blijft u altijd op de hoogte

Ontvang nieuwe casuïstiek iedere twee weken per e-mail